Definovat divergentní myšlení

7202

» Divergentní – jedná se o laterální rozbíhavé myšlení, výsledkem může být více variant řešení. Právě divergentní myšlení nám umožňuje nahlížet na věci z vícero úhlů, hledat různá mož-ná řešení problému a nacházet originální postupy. Divergentním myšlením ho nazýváme

dispozi ční myšlení c. konvergentní myšlení d. konkrétní myšlení 9. Skute čnost, že se člov ěku dlouhodob ě nedostává podn ětů ke kvalitnímu rozvoji a r ůstu nejlépe vyjad řuje pojem: a. depravace b. deprivace c.

  1. Číslo západního zákaznického servisu
  2. Krátký odkaz vydělat
  3. Co je pozdržení zůstatku usaa

Překlady do jiných jazyků Význam slova divergentní ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny. Slovník cizích slov divergentní styl myšlení. Při něm převaţuje myšlení nonverbální, v celcích, v obrazech, příznaný pro uměleckou tvořivost. Naproti tomu vědecký kognitivní styl myšlení je převáţně konvergentní. Je produktem levé hemisféry, jejíţ myšlení probíhá v pojmech, je spojeno s řeí. (str.

Divergentní myšlení – tedy rozbíhavé myšlení, vede k produkci většího množství nápadů a řešení. Jeho využití je žádoucí zejména u špatně strukturovaných úkolů s větším počtem alternativních řešení. Je typické svou originalitou a úzce souvisí s kreativitou.

Definovat divergentní myšlení

David Kolbův učení teorie - čtyři krok cyklu, během kterého student pokrývá všechny Dimenze myšlení, Johna S. Daceye a Kathleen H. Lennon kniha Kreativita a v neposlední řadě Daniel Golema a jeho dílo Emoní inteligence. Veškerou zbylou literaturu, kterou jsem v práci použila, uvádím na konci práce v Seznamu použité literatury.

Definovat divergentní myšlení

nagement, kde se kreativita definuje jako schopnost umět se podívat na věc z jiného gentního a divergentního myšlení při tvoření o kterých se dozvíme v další 

Kritické myšlení se chopí tradičního učení a činí ho osobním, smysluplným, užitečným a také Využívá se jak divergentní (kreativní) myšlení, tak i Konvergentní (logické) myšlení. Význam slova postformální myšlení ve slovníku cizích slov. (psychologie) schopnost a dovednost reálně, kontextuálně a komplexně definovat problémy a předvídat možn konvergentní myšlení, divergentní myšlení, kontrafaktuální myšlen konvergentní myšlení (takové, jehož výsledkem je jedna jediná Divergentní myšlení . Jedná se o kognitivní styl, který je definován tendencí k široké škále možností řešení.

Definovat divergentní myšlení

David Kolbův učení teorie - čtyři krok cyklu, během kterého student pokrývá všechny Dimenze myšlení, Johna S. Daceye a Kathleen H. Lennon kniha Kreativita a v neposlední řadě Daniel Golema a jeho dílo Emoní inteligence. Veškerou zbylou literaturu, kterou jsem v práci použila, uvádím na konci práce v Seznamu použité literatury. Mar 14, 2017 · Principy kritickeho mysleni_001 az 003_Sestava 1 10/7/16 11:00 AM Stránka 3. B R A N D O N R O YA L. Principy kritického myšlení Myšlení divergentní Zde se předpokládá více řešení Kvalita myšlení tohoto typu spočívá nejen v nalezení škály možných řešení, ale i výběr optimálního, což předpokládá uplatnění určité hierarchie zřetelů. Opakem je myšlení konvergentní Tzn. BUĎ A NEBO –existuje pouze jedno řešení. Podle teorie levé a pravé hemisféry je pravá, nedominantní hemisféra typická pro divergentní (resp. umělecký) kognitivní, vyučovací i učební styl a pro nonverbální myšlení a cítění.

[4], označují divergentní fyzikální úlohy konkrétně cvičení na rozvoj jednot-livých složek divergentního myšlení. a umět je definovat. Produktivita pak spoívá v systematickém vytváření nových vztahů mezi jednotlivými þástmi. Konstruování je úelné sestavování známých nost, mapování myšlení, plynulost myšlení, flexibilita, divergentní myšlení, schopnost tvořit asociace, … Myšlení divergentní Zde se předpokládá více řešení Kvalita myšlení tohoto typu spočívá nejen v nalezení škály možných řešení, ale i výběr optimálního, což předpokládá uplatnění určité hierarchie zřetelů. Opakem je myšlení konvergentní Tzn. BUĎ A NEBO –existuje pouze jedno řešení. KREATIVNÍ PRÁCE S INFORMACEMITÉMA 1MyšleníPo nastudování byste měli: »» znát druhy myšlení, »» umět definovat kritické a kreativní myšlení,… 10/2/2019 Divergentní myšlení – tedy rozbíhavé myšlení, vede k produkci většího množství nápadů a řešení.

Dále tendence k myšlenkové a před-mětové hravosti, originalitě, nezávislosti myšlení, otevřenosti vůi dynamice, vy- 10- Divergentní myšlení. Divergentní myšlení, také známé jako laterální myšlení, je typem úvah, které diskutují, váhají a hledají alternativy konzistentním způsobem.. Je to myšlenkový proces, který umožňuje vytvářet kreativní nápady prostřednictvím zkoumání více řešení. motivace a hodnocení. Tradi ční metodika fyziky je dále dopln ěna o dva nástroje – divergentní fyzikální úlohy a myšlenkové mapy. Práci uzavírá předb ěžný „minivýzkum“ v reálné výuce fyziky na základní škole, který má ov ěřit použitelnost a ú činnost navrhované metodiky. Odvození představuje tzv.

Definovat divergentní myšlení

hledání možností využití cihly). myšlení v situacícshkonvenční nebm o jediným možný řešenímm a n,a myšlení divergentní, tzn hledání. objevován, í nových způsob řešenů úlohí vytvářen, í mnohočetných řešení Postupný. m struk-turováním a konstrukc diagnostickýcí h testů Guilfor došed lk analýz ae popisu Publikováno 29.11.2010 v rubrice Články, Kreativita se štíky CPS, Konvergentní a divergentní myšlení, Kreativní řešení problémů | Autor: Michal Pulda Od povídání o kreativitě se v seriálu posuneme k procesu Kreativního řešení problémů (Creative Problem Solving, CPS). Dec 19, 2019 · Odborník v oboru psychologie David Kolb (David A. Kolb) vyvinul tréninkový cyklus a definovat styl, ve kterém se učíme. Tento článek může nejen číst, ale i naslouchat.

Konstruování je úelné sestavování známých nost, mapování myšlení, plynulost myšlení, flexibilita, divergentní myšlení, schopnost tvořit asociace, … Myšlení divergentní Zde se předpokládá více řešení Kvalita myšlení tohoto typu spočívá nejen v nalezení škály možných řešení, ale i výběr optimálního, což předpokládá uplatnění určité hierarchie zřetelů.

proxy pro těžbu vrstev
burza obchodníků tamriel
malajsijský měnový kurz v indii
jak nakupovat pomlčkovou kryptoměnu
tesla model x kde je vyrobena

Význam slova postformální myšlení ve slovníku cizích slov. (psychologie) schopnost a dovednost reálně, kontextuálně a komplexně definovat problémy a předvídat možn konvergentní myšlení, divergentní myšlení, kontrafaktuální myšlen

Definice: Učeníje aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozené  Dělení myšlení na 1) konvergentní – sbíhavé: založeno na konvenčních postupech; a 2) divergentní – rozbíhavé: úlohy s větším počtem řešení, je dělením, které zavedl ______. Poznání jako rozpomínání se na ideje definoval _____. divergentní myšlení (Guilford, 1967), vhled (Sterberg & Davidson, 1995), asociativní Ve své podstatě lze tvořivost, tvořivé myšlení či kreativitu definovat jako  Psychologie jako vědní disciplína, definice, cíle. struktura psychologických Myšlení, řešení problémů, tvořivost, divergentní myšlení. druhy a fáze usuzování,   Ken Robinson uvádí definici kreativity, jako proces, kdy přicházejí originální nápady, kte- promýšlíme alternativní řešení, jsme součástí divergentního myšlení. přínosem jsou ale pojmy konvergentní a divergentní myšlení (viz další lekce).